Petycje » 2022Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r. Rada Gminy w Przytyku.Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r. Urząd Gminy Przytyk w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-25 15:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Paweł Wójtowicz

Petycja Nr 1 z dnia 4 maja 2022 r.

 

Treść petycji

Data wprowadzenia informacji: 2022-05-12 12:18, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Małgorzata Pietrasik

Petycja Nr 2 z dnia 13 maja 2022 r.

 

Treść petycji

Data wprowadzenia informacji: 2022-05-17 14:39, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Małgorzata Pietrasik