Petycje » 2022

 


 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r. Rada Gminy w Przytyku.Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r. Urząd Gminy Przytyk w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-25 15:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Paweł Wójtowicz
 

Petycja Nr 1 z dnia 4 maja 2022 r.

 

Treść petycji

Data wprowadzenia informacji: 2022-05-12 12:18, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Małgorzata Pietrasik

Petycja nr UG.152.1.2022

Data wprowadzenia informacji: 2022-07-29 10:39, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Małgorzata Pietrasik


 

Petycja Nr 2 z dnia 13 maja 2022 r.

 

Treść petycji

Data wprowadzenia informacji: 2022-05-17 14:39, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Małgorzata Pietrasik

 

Petycja nr UG.152.2.2022

Data wprowadzenia informacji: 2022-07-29 10:44, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Małgorzata Pietrasik


 

Petycja Nr 3 z dnia 08.07.2022 r.

 

Treść petycji

Data wprowadzenia informacji: 2022-07-19 14:36, wprowadzający: Anna Kosuniak
Autor dokumentu: Małgorzata Pietrasik

 

Petycja nr UG.152.3.2022

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-09-02 11:02, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Małgorzata Pietrasik

 


 

Petycja nr 4 z dnia 17.08.2022

 

Treść petycji

Załącznik do petycji

Załącznik do petycji

 

odpowiedzi do petycji nr 4 z dnia 17.08.2022

 

UG.152.4.2022 przekazanie petycji

UG.152.4.2022 zawiadomienie o przekazaniu petycji

Data wprowadzenia informacji: 2022-09-21 13:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Małgorzata Pietrasik
 

Petycja nr 5 z dnia 22 września 2022

 

Treść petycji

 

odpowiedzi do petycji nr 5 z dnia 22 września 2022

 

UG.152.5.2022 do SPZOZ

UG.152.5.2022 do Wnioskodawcy

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-03 13:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Petycja nr 6 z dnia 17 października 2022 r.

 

Treść petycji.

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-26 14:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Małgorzata Pietrasik

 

odpowiedzi na  petycję nr 6 z dnia 17 października 2022 r.

 

UG.152.6.2022

Data wprowadzenia informacji: 2022-11-03 14:46, wprowadzający: Wojciech  Wrzecion
RADA GMINY

 

Petycja Nr 1 z dnia 01.08.2022 r.

 

Treść petycji

Data wprowadzenia informacji: 2022-08-02 18:07, wprowadzający: Anna Kosuniak

 

Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji

 

Uchwała Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-31 11:57, wprowadzający: Anna Kosuniak