Petycje » 2021

 

Petycja Nr 1 z dnia 1 kwietnia 2021 r.

 

Treść petycji

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-15 12:33, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Edyta Chrobotowicz

Odpowiedź

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-30 13:10, wprowadzający: Anna Kosuniak
Autor dokumentu: Edyta Chrobotowicz

 
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 r.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-09 11:03, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Edyta Chrobotowicz