Program Operacyjny Kapitał Ludzki » Zaproszenie do współpracy - fryzjer i kosmetyczka

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania: Warsztaty metamorfozy dla uczestników projektu „Szansa na lepsze jutro”.