Program Operacyjny Kapitał Ludzki » Powiadomienie o wyborze oferty na świadczenie usług psychologa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57 informuje,  że rozstrzygnięte postępowanie na świadczenie usług psychologa dla Uczestników/Uczestniczek Projektu systemowego pn: „ Szansa na lepsze jutro” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

więcej >>