Program Operacyjny Kapitał Ludzki » Powiadomienie o wyborze oferty doradca zawodowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57informuje,  że rozstrzygnięte postępowanie na świadczenie usług doradcy zawodowego w dziedzinie rozwoju osobistego  w zakresie ,, Warsztatów aktywizacji zawodowej ’’ dla Uczestników/Uczestniczek Projektu systemowego pn: „ Szansa na lepsze jutro” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

więcej >>