Wybory i Referenda » Wybory do Parlametnu Europejskiego » Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009


Wybory do Parlametnu Europejskiego


Stosownie do przepisów Unii Europejskiej wyznaczających okres wyborczy do Parlamentu Europejskiego na kadencję 2009 - 2014, wyznaczono datę wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 7 czerwca 2009 r

 
Data wprowadzenia informacji 2009-03-13 15:12:59, wprowadzający: Monika Marasek
 

Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego(Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 219 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.)
  3. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 287 z dnia 10 marca 2009 r.
  4. Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej.

 

Treść aktów prawnych dostępna na stronie Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl

 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-03-13 15:14:19, wprowadzający: Monika Marasek
 

KALENDARZ WYBORCZY

dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

w dniu 7 czerwca 2009 r.

Data wykonania

czynności wyborczych

Treść czynności wyborczych

1

2

do dnia 18 kwietnia 2009 r.

•-  zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

•-          przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,

•-          przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 20 kwietnia 2009 r.

•-  powołanie okręgowych komisji wyborczych,

•-  powołanie rejonowych komisji wyborczych

do dnia 23 kwietnia 2009 r.

•-  dokonanie zmian stałych obwodów głosowania,

•-  utworzenie obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach karnych i aresztach śledczych

do dnia 28 kwietnia 2009 r.

do godz. 24.00

•-  zgłaszanie okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w celu zarejestrowania

do dnia 8 maja 2009 r.

•-  podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych w gminach oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

•-  przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą, w drodze losowania, jednolitego numeru dla list tego samego komitetu wyborczego zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym,

•-  zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych

do dnia 13 maja 2009 r.

•-  przyznanie przez okręgową komisję wyborczą, w drodze losowania, numerów dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy wyłącznie w danym okręgu wyborczym

do dnia 17 maja 2009 r.

•-  powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,

•-  podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych za granicą

od dnia 17 maja 2009 r.

do dnia 24 maja 2009 r.

•-  składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, oraz przez policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców w miejscowości, w której odbywają służbę

od dnia 23 maja 2009 r

do dnia 5 czerwca 2009 r.

do godz. 24.00

•-  rozpowszechnianie na własny koszt przez Telewizję Polską Spółka Akcyjna, Polskie Radio Spółka Akcyjna i spółki radiofonii regionalnej w programach ogólnopolskich i regionalnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 24 maja 2009 r.

•-  sporządzenie przez gminy spisów wyborców

do dnia 28 maja 2009 r.

•-  składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,

•-  składanie przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych wniosków o dopisanie do spisu wyborców,

•-  podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

do dnia 2 czerwca 2009 r.

•-  zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,

•-  zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

w dniu 5 czerwca 2009 r.

o godz. 24.00

•-  zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 7 czerwca 2009 r.

godz. 8.00 - 22.00

 

  • - głosowanie
 
Data wprowadzenia informacji 2009-03-13 15:20:05, wprowadzający: Monika Marasek
Obwieszczenie Wójta Gminy Przytyk 

.

 Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Przytyk oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2009-04-30 11:52:20, wprowadzający: Monika Marasek
Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych 
 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2009-05-12 15:46:00 Informację zaktualizowano 2009-05-26 11:00:08, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2009-05-12 15:46:45 Informację zaktualizowano 2009-05-26 11:00:23, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Sukowie
Data wprowadzenia informacji 2009-05-12 15:47:19 Informację zaktualizowano 2009-05-26 11:00:38, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 we Wrzosie
Data wprowadzenia informacji 2009-05-12 15:47:50 Informację zaktualizowano 2009-05-26 11:00:47, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 we Wrzeszczowie
Data wprowadzenia informacji 2009-05-12 15:48:29 Informację zaktualizowano 2009-05-26 11:00:57, wprowadzający:Marcin Kośla