Komisje » Komisja Skarg, wniosków i petycji

 

Komisja  Skarg, wniosków i petycji

 

Lp.

Imię i nazwisko

       Funkcja

1.

Sylwester Podymniak

Przewodniczący Komisji

2.

Adam Smagowski

z-ca Przewodniczącego Komisji

3.

Barbara Barszcz

Członek