Zastępca Wójta » Odpowiedzialny pracownik

 

mgr Magdalena Kowalczyk
Zastępca Wójta Gminy
Telefon: +48 (48) 618-00-95 wewn. 33
e-mail: zastepcawojta@przytyk.pl