Samodzielne stanowiska » Stanowisko ds. budownictwa i pozyskiwania funduszy zewnętrznych