Powiadomienie o wyborze oferty i udzieleniu zamówienia » 2007
Powiadomienie o wyborze oferty - Zn.Pzp-d-341/1/07 
 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2007-02-13 12:14:29, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o zawarciu umowy 
 Zn. Pzp-d-341/1/2007
Data wprowadzenia informacji 2007-02-23 11:55:47 Informację zaktualizowano 2007-02-23 11:58:32, wprowadzający:Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 
 Pzp 0-2/07: dostawa węgla kamiennego kostki wysokolkalorycznej
Data wprowadzenia informacji 2007-03-01 14:50:02, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 
 Pzp-d-341/2/07 : zaku usługi: remont drug gruntowych gminnych, profilowanie nawierzchni równiarką dróg gruntowych gminnych.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-06 13:52:17, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 
 Modernizacja drogi gminnej nr 3450019 odcinek od drogi woj. nr 740- Wrzeszczów /przez wieś/.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-11 16:04:33, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o zawarciu umowy 
 Tytuł zamówienia; Modernizacja drogi gminnej nr 3450019 odcinek od drogi woj. nr 740- Wrzeszczów / przez wieś/
Data wprowadzenia informacji 2007-06-20 11:48:03, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 
 Tytuł zamówienia;Remont elewacji Szkoły Podstawowej w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2007-06-27 15:24:57, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 
 Przebudowa drogi gminnej nr 3450019 w miejscowości Glinice i Glinice Kolonia
Data wprowadzenia informacji 2007-07-26 12:51:24 Informację zaktualizowano 2007-07-26 12:52:30, wprowadzający:Monika Marasek
Powiadomienie o zawarciu umowy 
 Przebudowa drogi gminnej nr 3450019 w miejscowości Glinice i Glinice Kolonia.
Data wprowadzenia informacji 2007-08-07 15:19:03 Informację zaktualizowano 2007-08-08 09:09:02, wprowadzający:Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 
 Budowa sieci wodociągowej w m-ch: Potkanna, Kolonia Potkanna,Wrzos, Jabłonna gm.Przytyk”
Data wprowadzenia informacji 2007-08-10 12:14:12, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 
 Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego; ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dn.2007-10-10 pod nr 189689-2007 na; „Dostawę używanego samochodu pożarniczego dla O.S.P. we Wrzeszczowie”.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-25 14:56:28, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o zawarciu umowy 
 Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego;  ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dn.2007.10.10  pod nr 189689-2007 na więcej>>>>
Data wprowadzenia informacji 2007-11-08 13:28:07, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 
 Dotyczy przetargu: Budowa zbiornika wyrównawczego żelbetowego o pojemności 200 m3 z przewodami technologicznymi na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Podgajek Wschodni gm. Przytyk.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-10 12:14:43, wprowadzający: Monika Marasek