Samodzielne stanowiska » Stanowisko d/s kadr » Zadania i kompetencje


Do zadań i kompetencji samodzielnego stanowiska pracy ds. kadr należy:

  1. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu, pracowników GOPS oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i kierowców OSP,
  2. realizacja przepisów prawa o stowarzyszeniach i zbiórkach publicznych, imprez masowych
  3. prowadzenie spraw związanych ze skazaniem przez Sąd osób do prac społecznie użytecznych,
  4. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy
  5. prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu,
  6. sprawowanie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-12 11:36, wprowadzający: Maciej Fokt