Sesje Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014 » Sesja XIV » Porządek obrad


Przytyk 13 grudzień 2011


 


RG. 0002.14.2011


                                                         


         PAN( i )


                                                                                ............................................................                                                                                                         Radny Rady Gminy


 


Zawiadamiam, że czternasta sesja zwołana w trybie unormowań § 23 Statutu Gminy Przytyk – odbędzie się w dniu 16 grudnia 2011r. ( piątek ) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


 


PROJEKT  PORZĄDKU  OBRAD SESJI


 


1.     Otwarcie sesji.


 


2.     Podjęcie Uchwały Nr XIV.72.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia


     16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/11/11 Rady Gminy


     w Przytyku z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy    Finansowej Gminy Przytyk na lata 2011-2016.


 


3.     Podjęcie Uchwały Nr XIV.73.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia


     16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Przytyku


     Nr IV/12/11 z dnia3 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu


     na 2011rok.


 


4.     Podjęcie Uchwały Nr XIV.74.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia


     16 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji


     i deklaracji podatkowych.


 


5.     Podjęcie Uchwały Nr XIV.75.2011Rady Gminy w Przytyku z dnia


16 grudnia 2011r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Pana Dariusza Wołczyńskiego.


 


6.     Zamknięcie sesji


 


 


 


 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-14 14:31:50, wprowadzający: Monika Marasek