Sesje Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014 » Sesja X » Porządek obrad


 


  Przytyk 8 wrzesień  2011r.


 


RG. 0002.10.2011


                                                                                PAN( i )


                                                                                                                                                                                                   ............................................................                                                                                                              Radny Gminy


 


.....................................................................


 


Zawiadamiam, że dziesiąta sesja Rady Gminy w Przytyku odbędzie się w dniu


14 września 2011r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Zachęta 57.


 


                       


                             PROJEKT  PORZĄDKU  OBRAD  SESJI


 


1.      Otwarcie sesji.


2.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 27 czerwca 2011r.


3.      Informacja o działaniu Wójta w okresie międzysesyjnym.


4.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.


   5.  Podjęcie uchwały Rady Gminy w Przytyku Nr X.50.2011 z dnia 14 września 2011r.


        w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Przytyku Nr IV/12/11


        z  dnia 3 lutego 2011roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.


   6. Podjęcie uchwały Rady Gminy w Przytyku Nr X.51.2011 z dnia 14 września 2011r.


       w sprawie zmiany uchwały Nr IV/11/11Rady Gminy w Przytyku z dnia 3 lutego 2011      roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2011-2016.


7. Podjęcie uchwały Rady Gminy w Przytyku Nr X.52.2011 z dnia 14 września 2011r


    w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.


  8.  Zapytania i interpelacje radnych


  9.  Zamknięcie sesji.


 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-08 13:18:17 Informację zaktualizowano 2011-09-08 13:25:46, wprowadzający:Mariusz Wikaliński