Sesje Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014 » Sesja VII » Porządek obrad


  Przytyk 2 maja 2011 2011r.


 


RG. 0002.7.2011


                                                                                PAN( i )


                                                                                           ............................................................                                                                                                                                                     Sołtys wsi .....................................................................


 


Zawiadamiam, że siódma sesja Rady Gminy w Przytyku odbędzie się w dniu 5 maja 2011r. o godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Zachęta 57.W zakresie trybu zwołania sesji korzystam z unormowań § 21 ust.4 i § 23 Statutu Gminy Przytyk.


 


                       


                             PROJEKT  PORZĄDKU  OBRAD  SESJI


 


1.     Otwarcie sesji.


2.     Przyjęcie porządku obrad sesji.


3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


4.     Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.


5.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy w Przytyku


     Nr VI.30.2011 Z 24 marca 2011 r.


6.     Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


7.     Zapytania i interpelacje radnych


8.     Zamknięcie sesji.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-04 10:45:43 Informację zaktualizowano 2011-05-04 10:47:36, wprowadzający:Mariusz Wikaliński