Sesje Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014 » Sesja III » Porządek obrad


 

  Przytyk 22 grudnia 2010r.


 


RG. 0052/3/2010


                                                                                 PAN( i )


                                                                                ............................................................                                                                                                                                                           Radny Gminy


 


Zawiadamiam, że trzecia sesja Rady Gminy w Przytyku odbędzie się w dniu 28 grudnia 2010r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Zachęta 57


                       


                             PROJEKT  PORZĄDKU  OBRAD  SESJI


 


1.      Otwarcie sesji.


2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 14 grudnia 2010 r.


3.      Informacja o działaniu Wójta w okresie międzysesyjnym.


4.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 


5.      Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.


6.      Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego komisji stałych.


7.      Informacja Przewodniczącego Rady o ostatecznym ukonstytuowaniu się Komisji Rewizyjnej i komisji stałych.


8.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia limitu i zasad zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych dla Wójta Gminy Przytyk.


  9 . Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania


       z  organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach


       dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


  10. Podjęcie uchwały sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.


  11. Zapoznanie radnych z procedurą uchwalania budżetu gminy na rok 2011.


  12. Przedłożenie uchwały budżetowej na rok 2011 (pierwsze czytanie).


  13. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej na rok 2011.


  14. Zapytania i interpelacje radnych.


  15. Zakończenie sesji.


 


 


 


 

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-22 10:35:14, wprowadzający: Mariusz Wikaliński