Sesje Rady Gminy - kadencja 2006 - 2010 » Sesja XXXIII » Porządek obrad


 

Przytyk 26 października 2010r.

 


RG. 0052/47/2010


                                                                                 PAN( i )


                                                                                ............................................................                                                                                                             Radny Powiatu


 


Zawiadamiam, że trzydziesta druga sesja Rady Gminy w Przytyku odbędzie się


w dniu 03 listopada  2010r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


                       


                             PROJEKT  PORZĄDKU  OBRAD  SESJI


1.      Otwarcie.


2.      Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 30 września 2010r.


3.      Informacja o działaniu Wójta w okresie międzysesyjnym.


4.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresiemiędzysesyjnym.  


5.      Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


6.      Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


7.      Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.


8.      Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.


9.      Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 .


   10.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowego sposobu


        konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego


        w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


   11.Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Programu i zasad współpracy Gminy


        Przytyk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi


        działalność pożytku publicznego na rok 2011.


12.Zapytania i interpelacje radnych.


13.  Zamknięcie sesji.   


 


 

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-27 15:35:13, wprowadzający: Mariusz Wikaliński