Sesje Rady Gminy - kadencja 2006 - 2010 » Sesja XXXII » Porządek obrad


 Przytyk 23 września 2010r.


 


RG. 0052/46/2010


                                                                                 PAN( i )


                                                                  ............................................................                                                                            


                                                          Radny Rady Gminy  


 


Zawiadamiam, że trzydziesta druga sesja Rady Gminy w Przytyku odbędzie się


w dniu 30 września  2010r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


                       


                             PROJEKT  PORZĄDKU  OBRAD  SESJI


1.      Otwarcie.


2.      Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 16 lipca 2010r.


3.      Informacja o działaniu Wójta w okresie międzysesyjnym.


4.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  


5.      Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przytyk i planów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury oraz SPZOZ za I półrocze 2010 roku.


6.      Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia


       10 września 2010r. o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu


       Gminy  Przytyk za  I półrocze roku 2010.


7.      Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010


8.      Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku kredytu długoterminowego.


9.      Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie udzielania pomocy Samorządowi Województwa Mazowieckiego na realizację zadania publicznego.


10.  Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia ,,Planu odnowy miejscowości Wrzeszczów na lata 2010- 2017”


11.  Zapytania i interpelacje radnych.


12.  Zamknięcie sesji.   


 


 

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-23 12:37:09 Informację zaktualizowano 2010-09-23 12:41:17, wprowadzający:Mariusz Wikaliński