Sesje Rady Gminy - kadencja 2006 - 2010 » Sesja XXXI » Porządek obrad


                                                                                                     Przytyk 13 lipca 2010r.


 


RG. 0052/45/2010


                                                         


 


         PAN( i )


                                                                                ............................................................                                                                                                                                            Radny Rady Gminy


 


 


Zawiadamiam, że trzydziesta pierwsza sesja zwołana na wniosek Wójta Gminy w związku z rangą sprawy i pilnym rozstrzygnięciem – w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Przytyk na lata 2009 – 2016”, w myśl art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), odbędzie się w dniu 16 lipca 2010r. o godz. 1000 w  sali konferencyjnej                 Urzędu Gminy.


W zakresie trybu zwołania sesji korzystam z unormowań § 21 ust.4 i § 23 Statutu Gminy Przytyk.


 


PROJEKT  PORZĄDKU  OBRAD SESJI


 


1.     Otwarcie


2.     Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Przytyk na lata 2009 – 2016”  


3.     Zamknięcie sesji

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 12:53:33, wprowadzający: Monika Marasek