Sesje Rady Gminy - kadencja 2006 - 2010 » Sesja XXX » Porządek obrad


 

  Przytyk 22 czerwca 2010r.


 RG. 0052/44/2010


                                                                                 PAN( i )


                                                                               ............................................................                                                                                             


 Zawiadamiam, że trzydziesta sesja Rady Gminy w Przytyku odbędzie się


w dniu 30  czerwca  2010r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


                   


                             PROJEKT  PORZĄDKU  OBRAD  SESJI


1.      Otwarcie.


2.      Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 28 kwietnia 2010r.


3.      Informacja o działaniu Wójta w okresie międzysesyjnym.


4.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresiemiędzysesyjnym.  


5.      Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej.


6.      Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zakresu i formy informacji             zprzebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.


7.      Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.


8.      Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku kredytu długoterminowego


9.      Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej..


10.  Zapytania i interpelacje radnych.


11.  Zamknięcie sesji.   


 


 

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-23 11:38:46 Informację zaktualizowano 2010-06-23 11:41:13, wprowadzający:Mariusz Wikaliński