Sesje Rady Gminy - kadencja 2006 - 2010 » Sesja XXIX » Porządek obrad


  Przytyk 20 kwietnia 2010r.


 


RG. 0052/43/2010


                                                                                 PAN( i )


                                                                                ............................................................                                                                                                             Radny Rady Gminy


Zawiadamiam, że dwudziesta dziewiąta sesja Rady Gminy w Przytyku odbędzie się


w dniu 28.04.2010r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


                            PROJEKT  PORZĄDKU  OBRAD SESJI


1.      Otwarcie.


2.      Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 18 kwietnia 2010r.


3.      Informacja o działaniu Wójta w okresie międzysesyjnym.


4.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.


5.      Informacja z działalności Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytyku za rok 2009


6.      Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków świadczenia usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


7.      Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009


8.      Zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej zespół w Radomiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przytyk sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2009


9.      Zapoznanie z wnioskiem i z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytyk w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przytyk za rok 2009


10.  Zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej zespół w Radomiu w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytyk w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z wykonania budżetu za rok 2009


11.  Dyskusja


12.  Podjecie uchwały Rady Gminy w sprawie absolutorium za rok 2009 Wójta Gminy Przytyk


13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok


14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVII / 143 / 09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu


15.  Podjęcia uchwały w sprawie zamiany działek


16.  Podjęcia uchwały w sprawie zamiany działek


17.  Zapytania i interpelacje radnych


18.  Zamknięcie sesji 


 


 

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-26 10:28:34 Informację zaktualizowano 2010-04-26 10:30:56, wprowadzający:Monika Marasek