Sesje Rady Gminy - kadencja 2006 - 2010 » Sesja XXVI » Porządek obrad


Porządek obrad 

Przytyk .05. 11.2009


 


RG. 0052/35/09


                                                                                 PAN( i )


                                                                                ............................................................                                                                                                             Radny Powiatowy


 


 


Zawiadamiam, że dwudziesta szósta sesja Rady Gminy w Przytyku odbędzie się w dniu 12 listopada  2009ro godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


 


PROJEKT  PORZĄDKU  OBRAD SESJI


1.Otwarcie.


2.Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 23 września 2009r.


3. Informacja Wójta o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym.


4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.


      5. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w Gminie Przytyk w roku szkolnym


         2008-2009 r.


     6. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie: określenia wysokości stawek podatku


         od nieruchomości                                                                                      


      7. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie: określenia wysokości stawek podatku


         od środków transportowych


      8. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru


         podatku rolnego


      9. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości


      10. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie: zatwierdzenia ,,Planu odnowy miejscowości  


            Przytyk na lata 2009- 2013”


     11. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.


     12. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie: powołania zespołu ds. Aktualizacji Gminnej


           Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przytyk na lata 2006 – 2013.


     13. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2008.


     14. Zapytania i interpelacje radnych.


     15. Zamknięcie sesji

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-12 08:55:51, wprowadzający: Monika Marasek