Sesje Rady Gminy - kadencja 2006 - 2010 » Sesja XXV » Porządek obrad


 

PROJEKT  PORZĄDKU  OBRAD SESJI


 


1.      Otwarcie.


2.      Przyjęcie protokołów z sesji, które odbyły się w dniach 12. 06. 2009r, 02.07.2009r., 12.08.2009r.


3.      Informacja Wójta o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym.


4.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.


5.      Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przytyk i planów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury oraz SP ZOZ za I półrocze 2009r.


6.      Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2009 r. o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania budżetu zaI półrocze 2009r.


7.      Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009


8.      Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW Warszawie


9.      Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie: reasumpcji uchwały nr XXII/125/09 z dnia 12 czerwca 2009 roku.


10.  Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie: przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przytyk na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem lat 2013 - 2016


11.  Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie intencji przystąpienia Gminy Przytyk do Związku Miedzygminnego


12.  Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku za 2008 rok i okres od 01. 01.2009 r. do 30.06.2009r.


13.  Zapytania i interpelacje radnych.


14.  Zamknięcie sesji.


 

 Sesja XXV - 23 wrzesień 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-16 14:54:16 Informację zaktualizowano 2009-09-16 14:59:29, wprowadzający:Marcin Kośla