Sesje Rady Gminy - kadencja 2006 - 2010 » Sesja XXII » Porządek obrad


PORZĄDKU  OBRAD SESJI


1. Otwarcie.


2. Przyjęcie protokołu z sesji, które odbyła się w dniu 24 kwietnia 2009r.          


3. Informacja Wójta o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym.


4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.


5. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009


6. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie: udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Mazowieckiego na realizację zadania publicznego


7. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie:  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.


8. Zapytania i interpelacje radnych.


9. Zamknięcie sesji


 

 Sesja XXII - 12 czerwiec 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2009-06-03 13:46:20 Informację zaktualizowano 2009-06-03 13:47:44, wprowadzający:Marcin Kośla