Sesje Rady Gminy - kadencja 2006 - 2010 » Sesja XVIII » Porządek obrad


 

                                                                                                                      Przytyk 18.11.2008

 

RG. 0052/8/08

                                                                                  PAN( i )

                                                                                  .........................................

Radny Gminy Przytyk

 

 

Zawiadamiam, że osiemnasta sesja Rady Gminy w Przytyku odbędzie się w dniu

18 listopada 2008r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

PROJEKT  PORZĄDKU  OBRAD SESJI

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji, które odbyły się w dniach: 18 września 2008r. i   24 października 2008r, 
 3. Informacja o działaniu Wójta w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnej strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przytyk na lata 2006- 2013. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 12. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2007
 13. Zapytania i interpelacje radnych.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

          Wojciech Prasek

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-11-18 08:24:25, wprowadzający: Monika Marasek