Sesje Rady Gminy - kadencja 2006 - 2010 » Sesja II » Porządek obrad


 

Rada Gminy w Przytyku


RG. 0052/2/06


Przytyk 30.11.2006


 


PAN( i)


Zawiadamiam, że druga sesja Rady Gminy w Przytyku odbędzie się w dniu 06 grudnia 2006 roku o godz. l O00tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


PROJEKT PORZĄDKU OBRAD


1.   Otwarcie.


2.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


3.   Wręczenie zaświadczenia Wójtowi stwierdzającego wybór na Wójta gminy Przytyk.


4.   Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.


5.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie.


6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku.


7.   Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta


8.   Informacja o realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych za okres od 01 stycznia 2006r. do 30 listopada 2006r.


9.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXIX/133/05 z dnia 29 grudnia 2005r. planu wydatków związanych z realizacją zadania wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006.


10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.


11. Interpelacje i wnioski radnych.


Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Prasek

 
Data wprowadzenia informacji 2007-03-01 14:00:11 Informację zaktualizowano 2007-03-01 14:08:01, wprowadzający:Monika Marasek