Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » 2015


 

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przytyku

Izabela Witkowska
Oświadczenie majątkowe składane za 2015 rok


 

- Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie

Witold Kosiec
Oświadczenie majątkowe składane za 2015 rok


 

- Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrzosie

Jolanta Kowalik
Oświadczenie majątkowe składane za 2015 rok

 


 

- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie

Paweł Kowalczyk
Oświadczenie majątkowe składane za 2015 rok


 

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Gomuła
Oświadczenie majątkowe składane za 2015 rok


 

- Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. jana Kochanowskiego w Przytyku

Ewa Jaskólska
Oświadczenie majątkowe składane za 2015 rok

 


 

- Dyrektor Publicznego Przedszkola w Przytyku

Alicja Anna Kazimierska

Oświadczenie majątkowe składane za 2015 rok