Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » 2012


- Dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego

Helena Wilczyńska Oświadczenie majątkowe składane za 2012 rok

Data wprowadzenia informacji: 2013-06-23 21:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

- Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Przytyku

Tomasz Leśniewski Oświadczenie majątkowe składane za 2012 rok

Data wprowadzenia informacji: 2013-06-23 21:55, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przytyku

Izabela Witkowska Oświadczenie majątkowe składane za 2012 rok

Data wprowadzenia informacji: 2013-06-23 21:56, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

- Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie

Witold Kosiec Oświadczenie majątkowe składane za 2012 rok

Data wprowadzenia informacji: 2013-06-23 21:57, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

- Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrzosie

Jolanta Kowalik Oświadczenie majątkowe składane za 2012 rok

Data wprowadzenia informacji: 2013-06-23 21:58, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

- Dyrektor Publicznego Przedszkole w Przytyku

Alicja Kazimierska  Oświadczenie majątkowe składane za 2012 rok

Data wprowadzenia informacji: 2013-06-23 21:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie

Paweł Kowalczyk Oświadczenie majątkowe składane za 2012 rok

Data wprowadzenia informacji: 2013-06-23 22:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku

Robert Gałęzia Oświadczenie majątkowe składane za 2012 rok

Data wprowadzenia informacji: 2013-06-23 22:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

- Dyrektor Gminnej Bibloteki w Przytyku

Jadwiga Gajewska Oświadczenie majątkowe składane za 2012 rok

Data wprowadzenia informacji: 2013-06-23 22:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

- Dyrektor Gminnej Bibloteki w Przytyku

Magdalena Kowalczyk Oświadczenie majątkowe składane za 2012 rok

Data wprowadzenia informacji: 2013-06-23 22:08, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

-


 

 

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Gomuła Oświadczenie majątkowe składane za 2012 rok

Data wprowadzenia informacji: 2013-06-24 15:28, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

- Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przytyku Sp. z o.o.

Henryk Lesiak Oświadczenie majątkowe składane za 2012 rok

Data wprowadzenia informacji: 2013-06-24 18:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

- Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przytyku Sp. z o.o.

Mirosław Basta Oświadczenie majątkowe składane za 2012 rok

Data wprowadzenia informacji: 2013-06-24 18:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

- Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. jana Kochanowskiego w Przytyku

Ewa Jaskólska Oświadczenie majątkowe składane za 2012 rok

Data wprowadzenia informacji: 2013-11-22 10:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz