Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » 2010


- Dyrektor Zespoły Ekonomiczno-Administracyjnego 
Helena  Wilczyńska Oświadczenie majątkowe składane za 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-09-16 12:39:05, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
- Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Przytyku  

Tomasz Leśniewski 

 Oświadczenie majątkowe składane za 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-09-16 12:47:51, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przytyku 
Izabela Witkowska
 Oświadczenie majątkowe składane za 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-09-16 14:11:45, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
- Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie 
Witold Kosiec
 Oświadczenie majątkowe składane za 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-09-16 14:12:51 Informację zaktualizowano 2011-09-16 15:53:35, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
- Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrzosie 

Jolanta Kowalik 

 Oświadczenie majątkowe składane za 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-09-16 15:37:57 Informację zaktualizowano 2011-09-16 16:27:26, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
- Dyrektor Publicznego Przedszkola w Przytyku  

Alicja Kazimierska 

 Oświadczenie majątkowe składane za 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-09-16 15:45:34 Informację zaktualizowano 2011-09-16 16:26:18, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Przytyku 
Zygmunt Piekarski
 Oświadczenie majątkowe składane za 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-09-16 16:03:01, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie  
Paweł Kowalczyk 
 
 Oświadczenie majątkowe składane za 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-09-16 16:10:15 Informację zaktualizowano 2011-09-16 16:13:06, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
- Kierownik Gminnej Biblioteki w Przytyku  
Jadwiga Gajewska 

 

 Oświadczenie majątkowe składane za 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-09-16 16:23:36, wprowadzający: Mariusz Wikaliński