Oświadczenia majątkowe » Organy Gminy » 2013


- Wójt Gminy

Dariusz Wołczyński Oświadczenie majątkowe składane za 2013 rok
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2010-2014

 


 

- Sekretarz Gminy

Alina Szczęśniak Oświadczenie majątkowe składane za 2013 rok

 


 

- Skarbnik Gminy

Anna Rogulska Oświadczenie majątkowe składane za 2013 rok

 


 

Osoby wydające decyzje administracyjne:

 

- Maria Kobyłecka Oświadczenie majątkowe składane za 2013 rok

 


 

- Alicja Kwiatkowska Oświadczenie majątkowe składane za 2013 rok

 


 

- Anna Białczak Oświadczenie majątkowe składane za 2013 rok

 


 

- Bernadeta Grochulska Oświadczenie majątkowe składane za 2013 rok

 


 

- Lucyna Smagowska Oświadczenie majątkowe składane za 2013 rok

 


 

- Agnieszka Midzio Oświadczenie majątkowe składane za 2013 rok