Samodzielne stanowiska » Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych » Zadania i kompetencje


Do zadań i kompetencji wieloosobowego stanowiska ds. ochrony środowiska i pozyskiwania funduszy zewnętrznych należy:

  1. Zadania związane z ochroną środowiska i geologii oraz gospodarką odpadami komunalnymi,
  2. Przygotowanie kompletnej dokumentacji związanej z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem funduszy zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej,
  3. Przygotowanie dokumentacji pod względem merytorycznym; projekty budowlane, niezbędne uzgodnienia i decyzje, kosztorys oraz prowadzenie i nadzorowanie inwestycji oraz remontów,
  4. Sprawy związane z uzyskaniem zgłoszenia lub pozwolenia na realizację inwestycji,
  5. Przygotowanie i prowadzenie procedur zamówień publicznych w ramach prowadzonych spraw,
  6. Prowadzenie archiwum zakładowego,
  7. Organizowanie dowozu dzieci do szkól na terenie gminy.