Samodzielne stanowiska » Stanowisko ds. Płac Pracowników Placówek Oświatowych » Odpowiedzialny pracownik


 

Monika Rogulska
Stanowisko ds. Płac Pracowników Placówek Oświatowych
Telefon:  +48 (48) 618-00-95
e-mail: przytyk@przytyk.pl