» Stanowisko Głównego Księgowego Oświaty Obsługiwanych Jednostek » Zadania i kompetencje


Do zadań i kompetencji samodzielnego stanowiska głównego księgowego oświaty obsługiwanych jednostek należy:

  1. prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej obsługiwanych jednostek;
  2. organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej, prowadzenie księgowości syntetycznej;
  3. sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym;
  4. rozliczanie inwentaryzacji majątku trwałego obsługiwanych jednostek;
  5. opracowywanie planów finansowych obsługiwanych jednostek, ich aktualizowanie oraz prowadzenie analizy kosztów jednostkowych w obsługiwanych jednostkach,
  6. sprawowanie kontroli przestrzegania dyscypliny budżetowej przez obsługiwane jednostki;
  7. rozliczanie podróży służbowych;
  8. sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i GUS dla obsługiwanych jednostek;
  9. obsługa funduszu świadczeń socjalnych obsługiwanych jednostek zgodnie z opracowanymi regulaminami;
  10. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem podatku VAT i JPK;