» » Zadania i kompetencje


Do zadań i kompetencji samodzielnego stanowiska pracy ds. prowadzenia świetlicy gminnej należy :

  1. zagadnienia z zakresu kultury, a w tym:

    a) inicjowanie i koordynowanie imprez kulturalnych,

  1. upowszechnianie dorobku twórców kultury ludowej,
  2. współpraca z jednostkami i instytucjami kultury,
  3. realizacja zagadnień z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
  4. realizacja zagadnień z zakresu ochrony dóbr kultury,
  5. nadzór nad orkiestrą młodzieżową.

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-18 14:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz