Samodzielne stanowiska » Stanowisko d/s gospodarki gruntami i nieruchomościami (GGN, EDG) » Zadania i kompetencje


Do zadań i kompetencji samodzielnego stanowiska pracy ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami ( GGN, EDG) należy :

  1. dbałość o właściwy stan techniczny i wykorzystanie mienia komunalnego,
  2. sprawy geodezji oraz gospodarka gruntami, nieruchomościami i lokalami gminnymi,
  3. komunalizacja mienia,
  4. prowadzenie spraw z zakresu leśnictwa,

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-13 09:03, wprowadzający: Maciej Fokt