Samodzielne stanowiska » Stanowisko d/s obsługi sekretariatu i Rady Gminy » Zadania i kompetencje


Do zadań i kompetencji samodzielnego stanowiska pracy ds. obsługi sekretariatu i Rady Gminy ( UG, RG ) należy:

 1. obsługa kancelaryjno - biurowa Rady Gminy,
 2. przekazywanie uchwał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,
 3. prowadzenie sekretariatu Urzędu,
 4. prowadzenie księgi korespondencji i przekazywania korespondencji,
 5. przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie poczty,
 6. obsługa centrali telefonicznej, faksu, radiotelefonu, poczty elektronicznej,
 7. prowadzenie rejestru delegacji oraz ewidencji wyjść pracowników,
 8. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 9. prowadzenie zbioru przepisów Gminnych: (rejestr uchwał, zarządzeń)
 10. współpraca z jednostkami pomocniczymi (sołectwa) oraz organizacja wyborów organów sołeckich i zebrań,
 11. prowadzenie rejestru informacji publicznej,
 12. ewidencja pieczęci Urzędu.
 13. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia,
 14. Prowadzenie spraw związanych z Radą Społeczną przy SPZOZ,
 15. prowadzenie i ewidencja materiałów biurowych Urzędu Gminy,
 16. prowadzenie prenumeraty czasopism.

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-12 11:26, wprowadzający: Maciej Fokt