Referaty » Referat obrony cywilnej, ochrony, zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych, rolnictwa, promocji gminy i infrastruktury dróg » Zadania i kompetencje


Do zadań i kompetencji Referatu obrony cywilnej, ochrony, zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych, rolnictwa, promocji gminy i infrastruktury dróg ( ZK, OC, GW, OP, R) należy:

 1. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wód oraz ochrony przeciwpowodziowej,
 2. prowadzenie spraw związanych z zadaniami gminy w zakresie obrony cywilnej oraz reagowania kryzysowego,
 3. prowadzenie spraw z zakresu Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy
 4. w warunkach zewnętrznych państwa i wojny,
 5. opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń
 6. w zakresie wykonywania zadań obronnych,
 7. prowadzenie spraw dotyczących jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
 8. nadzór nad cmentarzami i miejscami pamięci narodowej.
 9. wykonuje zadania obronne zgodnie pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Zarządzania Kryzysowego z dnia 28 lutego 2005r. nr WZK.III.5254-5/5 (załącznik nr 1)
 10. zagadnienia dotyczące zarządzaniem, ochroną i utrzymaniem Gminnych obiektów zabytkowych.
 11. prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i łowiectwa,
 12. opieka nad bezdomnymi zwierzętami
 13. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i remontem dróg gminnych,
 14. zarządzanie siecią dróg gminnych i lokalnych wraz z zagadnieniami transportu lokalnego i komunikacji,
 15. prowadzenie strony internetowej Urzędu Gminy oraz BIP,
 16. promocja gminy,
 17. administrowanie nośnikami z oprogramowaniem oraz kopiami zapasowymi wykonanych czynności Administratora Systemu Informacji dla zbioru danych osobowych (ASI)
 18. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony,
 19. prowadzenie ewidencji i rejestracji przedpoborowych.

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-12 10:40, wprowadzający: Maciej Fokt