Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » 2013


- Dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego

Helena Wilczyńska Oświadczenie majątkowe składane za 2013 rok

 


 

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przytyku

Izabela Witkowska Oświadczenie majątkowe składane za 2013 rok

 


 

- Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie

Witold Kosiec Oświadczenie majątkowe składane za 2013 rok

 


 

- Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrzosie

Jolanta Kowalik Oświadczenie majątkowe składane za 2013 rok

 


 

- Dyrektor Publicznego Przedszkole w Przytyku

Alicja Kazimierska Oświadczenie majątkowe składane za 2013 rok

 


 

- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie

Paweł Kowalczyk Oświadczenie majątkowe składane za 2013 rok

 


 

- Dyrektor Gminnej Bibloteki w Przytyku

Magdalena Kowalczyk Oświadczenie majątkowe składane za 2013 rok

 


 

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Gomuła Oświadczenie majątkowe składane za 2013 rok

 


 

- Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. jana Kochanowskiego w Przytyku

Ewa Jaskólska Oświadczenie majątkowe składane za 2013 rok