Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » 2011


- Dyrektor Zespołu Ekonomiczno -
Administracyjnego 
Helena Wilczyńska Oświadczenie majątkowe składane za 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-06-08 12:07:27, wprowadzający: Justyna Pudzianowska
- Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Przytyku 
Tomasz Leśniewski Oświadczenie majątkowe składane za 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-06-08 12:09:27, wprowadzający: Justyna Pudzianowska
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przytyku 
Izabela Witkowska Oświadczenie majątkowe składane za 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-06-08 12:12:04 Informację zaktualizowano 2012-06-08 12:40:46, wprowadzający:Justyna Pudzianowska
- Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie 
Witold Kosiec Oświadczenie majątkowe składane za 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-06-08 12:14:07, wprowadzający: Justyna Pudzianowska
- Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrzosie 
Jolanta Kowalik Oświadczenie majątkowe składane za 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-06-08 12:18:41, wprowadzający: Justyna Pudzianowska
- Dyrektor Publicznego Przedszkole w Przytyku 
Alicja Kazimierska  Oświadczenie majątkowe składane za 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-06-08 12:21:54, wprowadzający: Justyna Pudzianowska
- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Przytyku 
Zygmunt Piekarski Oświadczenie majątkowe składane za 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-06-08 12:25:24, wprowadzający: Justyna Pudzianowska
- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie 
Paweł Kowalczyk Oświadczenie majątkowe składane za 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-06-08 12:31:44, wprowadzający: Justyna Pudzianowska
- Kierownik Gminnej Bibloteki w Przytyku 
Jadwiga Gajewska Oświadczenie majątkowe składane za 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-06-08 12:33:23, wprowadzający: Justyna Pudzianowska