Oświadczenia majątkowe » Organy Gminy » 2014


- Wójt Gminy

Dariusz Wołczyński 

Oświadczenie majątkowe składane na rozpoczęcie kadencji 2014-2018

Oświadczenie majątkowe składane za 2014 rok

Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018


 

- Sekretarz Gminy

Alina Szczęśniak Oświadczenie majątkowe składane za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018


 

- Skarbnik Gminy

Anna Rogulska Oświadczenie majątkowe składane za 2014 rok

Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018


 

Osoby wydające decyzje administracyjne:

 

- Maria Kobyłecka Oświadczenie majątkowe składane za 2014 rok

 Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018


 

- Alicja Kwiatkowska Oświadczenie majątkowe składane za 2014 rok

 Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018


 

- Anna Białczak Oświadczenie majątkowe składane za 2014 rok

 Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018


 

- Bernadeta Grochulska Oświadczenie majątkowe składane za 2014 rok

 Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018


 

- Lucyna Smagowska Oświadczenie majątkowe składane za 2014 rok

 Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018


 

- Agnieszka Midzio Oświadczenie majątkowe składane za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018

 


 

- Henryk Lesiak Oświadczenie majątkowe składane za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018