Oświadczenia majątkowe » Organy Gminy » 2016


- Wójt Gminy

Dariusz Wołczyński 
Oświadczenie majątkowe składane za 2015 rok


 

- Zastępca Wójta Gminy

Magdalena Kowalczyk
Oświadczenie majątkowe składane za 2015 rok


 

- Skarbnik Gminy

Anna Rogulska
Oświadczenie majątkowe składane za 2015 rok


 

Osoby wydające decyzje administracyjne:

 

- Maria Kobyłecka
Oświadczenie majątkowe składane za 2015 rok


 

- Alicja Kwiatkowska
Oświadczenie majątkowe składane za 2015 rok


 

- Anna Białczak
Oświadczenie majątkowe składane za 2015 rok


 

- Bernadeta Grochulska
Oświadczenie majątkowe składane za 2015 rok


 

- Lucyna Smagowska
Oświadczenie majątkowe składane za 2015 rok


 

- Agnieszka Midzio
Oświadczenie majątkowe składane za 2015 rok