Samodzielne stanowiska » Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych » Odpowiedzialny pracownik


 

Alicja Kwiatkowska
Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Telefon: +48 (48) 618-00-95 wewn. 39
e-mail: alicja.kwiatkowska@przytyk.pl

 

Dorota Wąsik
Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Telefon: +48 (48) 618-00-95 wewn. 39
e-mail: dorota.wasik@przytyk.pl