Samodzielne stanowiska » Radca prawny » Zadania i kompetencje


Do zadań i kompetencji Radcy Prawnego należy :

 

- obsługa prawna Urzędu,

 

- obsługa prawna Rady Gminy i udział w jej plenarnych posiedzeniach,

 

- reprezentowanie interesów gminy przed urzędami i instytucjami publicznymi,

 

- zastępstwo procesowe w sprawach sądowych,

 

- udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w stosowaniu prawa.

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-18 14:35, wprowadzający: Paweł Wójtowicz