Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

 

Uchwała Nr XXII.135.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016 r.


w sprawie uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk - część A

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3
Roztrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały


 

Uchwała Nr XXVI.168.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2016 r.

 

w sprawie zmiany regulaminu Targowiska "Mój Rynek" w Przytyku

Załącznik nr 1