Powiadomienie o wyborze oferty i udzieleniu zamówienia » 2014

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZEAS

 

na „Dowóz i odwóz uczniów oraz dzieci wraz z opieką  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie    przepisami prawa do publicznych szkół podstawowych; Przytyk, Wrzeszczów, Wrzos, Publicznego Gimnazjum w Przytyku oraz Publicznego Przedszkola w Przytyku  od 07 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. na trasach obsługiwanych w ramach publicznego przewozu osób zgodnie z harmonogramem i przebiegiem oraz organizacją przystanków określonymi przez Zamawiającego w CPV”

Data wprowadzenia informacji: 2014-01-02 16:39, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZEAS 

 

na "Doposażenie bazy dydaktycznej klas I-III Szkól Podstawowych w Gminie Przytyk"

Data wprowadzenia informacji: 2014-01-17 15:19, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Helena Wilczyńska
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

na: ,, Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Goszczewice”

Data wprowadzenia informacji: 2014-01-28 15:26, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

na wykonie inwestycji pn.: ,, Rozbudowa wraz z przebudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zameczku Kolonii”

Data wprowadzenia informacji: 2014-01-31 13:05, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

na wykonanie inwestycji pn.:  ,, Rozbudowa wraz z przebudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zameczku Kolonii”

Data wprowadzenia informacji: 2014-02-14 12:34, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

na wykonanie inwestycji pn.:  pn. ,, Budowa boiska sportowego w miejscowości Wrzos”

Data wprowadzenia informacji: 2014-02-17 10:36, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na wykonanie inwestycji pn.:  ,, Budowa boiska sportowego w miejscowości Wrzos”

Data wprowadzenia informacji: 2014-02-28 07:35, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu 2014 r.

Data wprowadzenia informacji: 2014-04-01 08:26, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

na dostawę średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębie.

Data wprowadzenia informacji: 2014-04-16 13:10, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Wojciech Wrzecion
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

dotyczącej postępowania pn.: "Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Podgajku Wschodnim"

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-04-23 07:59, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 350902W w miejscowości Zameczek Kolonia

Data wprowadzenia informacji: 2014-04-28 09:06, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

 Powiadomienie o wyborze oferty

 

na wykonanie inwestycji pn.: „Utworzenie małego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzeszczowie”.

Data wprowadzenia informacji: 2014-04-30 13:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

na wykonanie inwestycji pn.: ,, Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Podgajku Wschodnim”.

Data wprowadzenia informacji: 2014-05-05 21:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na wykonanie inwestycji pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 3509002W w miejscowości Zameczek Kolonia”

Data wprowadzenia informacji: 2014-05-13 09:52, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

na: „Utworzenie małego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzeszczowie”.

Data wprowadzenia informacji: 2014-05-27 12:01, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na wykonanie inwestycji pn.: „ Utworzenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzeszczowie”

Data wprowadzenia informacji: 2014-06-05 08:56, wprowadzający: Maciej Fokt
Data dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

 Ogłoszenie o wyborze oferty

 

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie i budowa Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego  w miejscowości Słowików gmina Przytyk”

Data wprowadzenia informacji: 2014-06-16 13:44, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

 Powiadomienie o wyborze oferty

 

na: 

1.Przebudowa drogi gminnej  nr 350910W w miejscowości Mścichów.

2. Remont przepustu na drodze gminnej nr 350901W Żerdź- Jabłonna.

3. Remont  przepustu  na drodze gminnej nr 350923W w miejscowości Żerdź.

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-07-16 14:38, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

na: Przebudowę drogi gminnej  w miejscowości Przytyk ul. Słowackiego

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-07-17 12:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na wykonanie inwestycji pn.: „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytyk ul. Słowackiego”

Data wprowadzenia informacji: 2014-07-29 14:29, wprowadzający: Maciej Fokt

 Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na wykonanie inwestycji pn.:
1.      Przebudowa drogi gminnej  nr 350910W w miejscowości Mścichów.
2.      Remont przepustu na drodze gminnej nr 350901W Żerdź- Jabłonna. 
3.      Remont  przepustu  na drodze gminnej nr 350923W w miejscowości Żerdź

Data wprowadzenia informacji: 2014-07-31 13:39, wprowadzający: Maciej Fokt

 Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 


 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

dotyczącej postępowania pn. ,, Udzielenie kredytu bankowego”.

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-08-01 08:37, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na wykonanie inwestycji pn.:  „Zaprojektowanie i budowa Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w miejscowości Słowików gmina Przytyk”

Data wprowadzenia informacji: 2014-08-07 14:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na „Udzielenie kredytu bankowego”.

Data wprowadzenia informacji: 2014-08-12 16:11, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

na: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przytyka”.

Data wprowadzenia informacji: 2014-08-13 13:49, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

na: ,,Dostawę wyposażenia i doposażenia przedszkola w Przytyku”.

Data wprowadzenia informacji: 2014-08-18 15:07, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na: „Dostawę wyposażenie i doposażenie przedszkola w Przytyku”.

Data wprowadzenia informacji: 2014-08-25 14:21, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przytyk”.

Data wprowadzenia informacji: 2014-08-27 10:42, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

na: "Dostawę żwiru w ilości 1500 ton na remont dróg gminnych na terenie gminy Przytyk, plac targowicy w Przytyku oraz dostawę kruszywa wraz z rozgarnięciem o grubości 0/31,5 mm w ilości 1000 ton na remont dróg gminnych na terenie gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2014-09-12 13:02, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

na „Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania  - „Zaprojektowanie i budowa Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego  w miejscowości Słowików gmina Przytyk”  - znak:ZP.d.272.10.2014

Data wprowadzenia informacji: 2014-09-19 14:22, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na wykonanie inwestycji pn.:  

1. Dostawę  żwiru w ilości  1500 ton na remont dróg gminnych na terenie gminy Przytyk, plac targowicy w  Przytyku.

2. Dostawę kruszywa wraz z rozgarnięciem o grubości 0/31,5 mm w ilości 1000 ton na remont dróg gminnych na terenie gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2014-09-24 15:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

 Ogłoszenie o wyborze oferty

 

na wykonanie inwestycji pn.: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Podgajek Wschodni, gmina Przytyk"

Data wprowadzenia informacji: 2014-09-29 12:14, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Podgajek Wschodni, gmina Przytyk

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-10-03 11:00, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na: „Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania -Zaprojektowanie i budowa Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w miejscowości Słowików gmina Przytyk”

Data wprowadzenia informacji: 2014-10-06 21:28, wprowadzający: Maciej Fokt
Data dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

 

na: "dostawę węgla kamiennego ekogroszek luzem o kaloryczności nie niższej niż 28 000 kJ w ilości szacunkowej 140 ton dla potrzeb Publicznego Przedszkola w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2014-11-14 08:09, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Helena Wilczyńska

 

 


 

Informacja o wydaniu decyzji


o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji i eksploatacji farmy fotowoltaicznej

Data wprowadzenia informacji: 2014-11-25 13:55, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

na wykonanie zamówienia pn. „Budowa żelbetowego zbiornika wody przeciw-pożarowego w Słowikowie”  

Data wprowadzenia informacji: 2014-11-28 16:30, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na wykonanie inwestycji pn.  „Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Podgajku Wschodnim”

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-18 14:53, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na wykonanie inwestycji pn.: Budowa budynku gospodarczogarażowego w Przytyku, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-05-18 13:46, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka