Powiadomienie o wyborze oferty i udzieleniu zamówienia » 2013
Powiadomienie o udzieleniu zamówienia 
na monitoring w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2012-05-22 10:49:29, wprowadzający: Justyna Pudzianowska
Powiadomienie o wyborze oferty 
 Powiadomienie o wyborze oferty na przebudowę drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2012-06-12 13:45:12 Informację zaktualizowano 2012-06-12 13:47:23, wprowadzający:Justyna Pudzianowska
Powiadomienie o wyborze oferty 
 Powiadomienie o wyborze oferty na przebudowę drogi gminnej nr. 350903W ul. Piaski w miejscowości Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2012-06-14 12:59:33, wprowadzający: Justyna Pudzianowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
Wójt Gminy PRZYTYK, Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn.: „ Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Przytyk” została zawarta umowa z Wykonawcą: ... więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-06-27 12:32:11, wprowadzający: Justyna Pudzianowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
Wójt Gminy PRZYTYK, Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 350903W ul. Piaski w miejscowości Przytyk” została zawarta umowa z Wykonawcą: ...  więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-06-28 11:59:39, wprowadzający: Justyna Pudzianowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
Wójt Gminy PRZYTYK, Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 350925 W w miejscowości Gaczkowice” została zawarta umowa z Wykonawcą:... więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-07-17 15:29:54 Informację zaktualizowano 2012-07-17 15:35:25, wprowadzający:Justyna Pudzianowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku Sp. z o.o. 26-650 Przytyk, 
ul. Zachęta 57 Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę używanego pojazdu z podnośnikiem koszowym o masie całkowitej do 3,5 tony. Do płatności w formie leasingu został wyłoniony dostawca: ... więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-07-24 09:05:41, wprowadzający: Justyna Pudzianowska
Powiadomienie o wyborze oferty 
Wójt Gminy PRZYTYK, Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn.: „Zmiana konstrukcji wraz z pokryciem dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie” została zawarta umowa z Wykonawcą:... więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-08-18 14:06:35 Informację zaktualizowano 2012-08-18 14:08:42, wprowadzający:Justyna Pudzianowska

 

Powiadomienie o wyborze oferty
Powiadomienie o wyborze oferty ZEAS 1 2013

 


 

Powiadomienie o wyborze oferty na:

 

Przebudowę drogi gminnej  nr 350916W  Kaszewska Wola- Kadłubska Wola

Data wprowadzenia informacji: 2013-11-04 13:02, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

na dzierżawę i serwisowanie instalacji zbiornikowej oraz dostawę gazu propan w ilości szacunkowej 50 000 litrów z transportem dla potrzeb ogrzewania hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Przytyku, 26-650 Przytyk, ul. Szkolna 3.

Data wprowadzenia informacji: 2013-04-30 11:21, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Helena Wilczyńska
Powiadomienie o wyborze oferty
 Powiadomienie o wyborze oferty na Budowę Przedszkola Publicznego w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2013-05-02 14:42, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na wykonanie inwestycji pn.: ”Budowa Przedszkola Publicznego w Przytyku”

Data wprowadzenia informacji: 2013-05-14 20:47, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na wykonanie inwestycji pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 350916W Kaszewska Wola- Kadłubska Wola”

Data wprowadzenia informacji: 2013-06-06 22:45, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

Powiadomienie o wyborze oferty na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przytyka”

Data wprowadzenia informacji: 2013-06-20 11:31, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na wykonanie usługi pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przytyk ”

Data wprowadzenia informacji: 2013-07-16 14:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

Powiadomienie o wyborze oferty na „Usługę oświetleniowa o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Przytyk”.

Data wprowadzenia informacji: 2013-07-17 15:54, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na usługę oświetleniową o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2013-07-24 21:14, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Sprostowanie do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

na usługę oświetleniową o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2013-07-24 21:18, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy postępowania pn. ,, Udzielenie kredytu bankowego”.

 

Data wprowadzenia informacji: 2013-08-26 14:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

o udzieleniu zamówienia - kredyt 2013

Data wprowadzenia informacji: 2013-09-06 23:26, wprowadzający: KOPIA BIP

 

 


 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

Powiadomienie o wyborze oferty na  „ Dostawa żużla na remont dróg gminnych na terenie gminy Przytyk”

Data wprowadzenia informacji: 2013-10-29 14:27, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

Powiadomienie o wyborze oferty na  „ Wymiaę złóż w filtrach na stacji uzdatniania wody w Wólce Domaniowskiej"

Data wprowadzenia informacji: 2013-11-04 15:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na usługę pn „ Dostawa żużla na remont dróg gminnych na terenie gminy Przytyk”

Data wprowadzenia informacji: 2013-11-14 14:59, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Powiadomienie o wyborze oferty ZEAS

 

na świadczenie usług edukacyjnych w klasach I – III Szkół Podstawowych w gminie Przytyk w ramach Projektu pn.:  „Jesteśmy za indywidualizacją”

Data wprowadzenia informacji: 2013-11-15 17:18, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Helena Wilczyńska

 

 


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZEAS

 

na usługę pn "Świadczenie usług edukacyjnych w klasach I III Szkół Podstawowych w gminie Przytyk w ramach Projektu pn. Jesteśmy za indywidualizacją Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"

 

Data wprowadzenia informacji: 2013-11-26 15:25, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Helena Wilczyńska
 

Powiadomienie o wyborze oferty ZEAS

 

na dostawę  węgla kamiennego orzech I - 28 000 kJ w ilości szacunkowej 350 ton oraz dostawę  miału wysokokalorycznego w ilości szacunkowej 30 ton dla potrzeb  Szkół z terenu Gminy Przytyk 

Data wprowadzenia informacji: 2013-12-10 14:46, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Helena Wilczyńska

 

 


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZEAS

 

na „Dostawę 350 ton - węgla kamiennego orzech I - 28 000 kJ i 30 ton miału wysokokalorycznego dla Szkół z terenu gminy   Przytyk”.  

Data wprowadzenia informacji: 2013-12-17 15:34, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Helena Wilczyńska
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

Powiadomienie o wyborze oferty na „Dowóz i odwóz uczniów oraz dzieci wraz z opieka zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do pub licznych szkół podstawowych; Przytyk, Wrzeszczów, Wrzos, Publicznego Gimnazjum w Przytyku oraz Publicznego Przedszkola w Przytyku od 07 stycznia 2014r. do 31 grudnia  2014r. na trasach obsługiwanych w ramach publicznego przewozu osób zgodnie z harmonogramem i przebiegiem oraz organizacją  przystanków określonymi przez Zamawiającego w CPV”.

 

Data wprowadzenia informacji: 2013-12-19 12:02, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Powiadomienie o wyborze oferty ZEAS

 

na doposażenie  bazy dydaktycznej  klas I – III Szkół Podstawowych w gminie Przytyk w ramach Projektu pn.:„Jesteśmy za indywidualizacją”

Data wprowadzenia informacji: 2013-12-20 13:44, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Helena Wilczyńska