Powiadomienie o wyborze oferty i udzieleniu zamówienia » 2011
Powiadomienie o udzieleniu zamówienia 
ogłoszenie na udzielenie zamówienia zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy .  więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-01-14 12:46:38 Informację zaktualizowano 2011-01-14 13:03:42, wprowadzający:Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 

Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, na: „Przebudowę drogi gminnej nr 350919W Studzienice- Dęba”.  Zamawiający wybrał do realizacji ofertę Nr 6 tj. ...

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-06-09 09:34:30 Informację zaktualizowano 2011-06-09 09:47:08, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Powiadomienie 
Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, na: ,,Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu: „Moje Boisko-Orlik 2012” w Podgajku Zachodnim, gmina Przytyk”. Zamawiający wybrał do realizacji ofertę Nr 8 tj. ...
 wicej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-06-17 12:08:02 Informację zaktualizowano 2011-06-17 12:09:43, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Powiadomienie o wyborze oferty  
Informujemy, że w trybie przetargu nieograniczonego ; „Przebudowa   instalacji   centralnego  ogrzewania   i   ciepłej   wody   wraz   z  kotłownią w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie”. Zamawiający wybrał do realizacji ofertę Nr 6 tj. ... więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-06-22 09:39:30 Informację zaktualizowano 2011-06-22 09:40:50, wprowadzający:Mariusz Wikaliński, autor: Helena Wilczyńska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
Wójt Gminy PRZYTYK, Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 350919W Studzienice- Dęba” została zawarta umowa z Wykonawcą: ... więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-06-27 12:20:16, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
Gmina Przytyk, Informuje, że w dniu 04 lipca 2011r. została zawarta umowa nr 17/2011 na wykonanie inwestycji pn.:  ,,Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w Podgajku Zachodnim, gmina Przytyk” ... więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-07-04 12:35:24, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
Gmina Przytyk, Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego; ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 03.06.2011 r. pod nr 141974-2011 na wykonanie robót budowlanych  pn. „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z kotłownią w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie ” została zawarta umowa ... więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-07-05 12:45:11, wprowadzający: Mariusz Wikaliński, autor: Helena Wilczyńska
Powiadomienie o wyborze oferty 
Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, na 

„Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest powstałych w wyniku huraganu w dniu 14 lipca 2011r na terenie gminy Przytyk”.


Zamawiający wybrał do realizacji ofertę Nr 4 tj. ...

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-08-05 09:51:08 Informację zaktualizowano 2011-08-16 12:48:01, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn.: „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest powstałych w wyniku huraganu w dniu 14 lipca 2011r. na terenie gminy Przytyk” została zawarta umowa  więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-08-16 12:44:28, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Powiadomienie o wyborze oferty  

Gmina Przytyk, Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego 238348  na przedmiot zamówienia pn.; Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Przytyk. Zamawiający wybrał do realizacji ofertę Nr 3 tj.

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-08-24 10:41:08 Informację zaktualizowano 2011-08-24 10:43:44, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
Informuje, że w dniu 05 września 2011r. została zawarta umowa nr 24/2011 na .  na przedmiot zamówienia pn.; Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Przytyk z wykonawcą: ... więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-09-05 13:50:12, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zawiadomienie o wyborze oferty oraz ofertach
odrzuconych 

Gmina Przytyk, Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na  „Dostawę nowego ciągnika z przyczepą i osprzętem w postaci kosiarki wysięgnikowej bijakowej”. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę...

 więcej>>
Data wprowadzenia informacji 2011-10-03 14:15:34 Informację zaktualizowano 2011-10-03 14:22:31, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Powiadomienie o wyborze oferty  

Gmina Przytyk, Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na:„Remont mostu w Starym Młynie na rzece Radomce- powódź-maj, wrzesień 2010 roku”. Zamawiający wybrał do realizacji ofertę...

 POW. - STARY MLYN - MOST - 2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-10-05 14:03:32, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zawiadomienie o wyborze oferty 

Gmina Przytyk informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego 2011 na: „Dowóz i odwóz uczniów oraz dzieci wraz z opieką  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do .......... od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2013r.”. Zamawiający wybrał do realizacji ofertę...

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-12-16 11:11:11, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
 Dowóz Dzieci.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-12-30 11:39:28, wprowadzający: Justyna Pudzianowska