Powiadomienie o wyborze oferty i udzieleniu zamówienia » 2010
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
Gmina PRZYTYK informuje, że w trybie przetargu zapytania o cenę; zaproszenie do udziału w postępowaniu z dnia 10.03.2011r. na zakup usługi:- remont dróg gruntowych gminnych..... więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2011-04-04 12:35:33, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Powiadomienie o wyborze oferty 
Informuje, że w trybie zapytania o cenę na: 

Zakup usługi:


 - remont dróg gruntowych gminnych,


 - profilowanie nawierzchni równiarką dróg gruntowych gminnych.


Zamawiający wybrał do realizacji ofertę Nr 2 tj.: ....

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-03-22 11:58:06 Informację zaktualizowano 2011-03-22 12:00:04, wprowadzający:Mariusz Wikaliński, autor: Maria Kobyłecka
Powiadomienie o wyborze oferty 
Informuje, że w trybie art.4 pkt 8 przepisów  ustawy „Prawo zamówień publicznych” ... na realizację usługi pn. Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przytyk w 2011r. Zamawiający wybrał do realizacji ofertę... więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-03-09 12:57:09, wprowadzający: Mariusz Wikaliński, autor: Maria Kobyłecka
Powiadomienie o wyborze oferty 

Informuje, że w trybie zapytania o cenę - zaproszenie do udziału w postępowaniu z dnia 22 grudnia 2010r. na: Zakup usługi: - zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy;


Zamawiający wybrał do realizacji ofertę..

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2011-01-04 12:45:52 Informację zaktualizowano 2011-01-04 12:46:40, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

                 Informuje, że w trybie przetargu zapytania o cenę; zaproszenie do udziału w postępowaniu z dnia 01.10.2010r. na zakup usługi:


- remont dróg gruntowych gminnych,


- profilowanie nawierzchni dróg gruntowych gminnych.


 została zawarta umowa Nr 44/2010 w dniu 25 października 2010r.

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-10-25 12:39:23 Informację zaktualizowano 2010-10-25 12:41:25, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Powiadomienie o udzieleniu zamówienia 

Dotyczy zamówienia; Dostawa węgla kamiennego orzech I – 27 000kJ w ilości szacunkowej 330 ton i miału wysokokalorycznego w ilości szacunkowej 20 ton dla potrzeb Przedszkola i Szkół z terenu Gminy Przytyk.


GMINA PRZYTYK informuje , że podpisanie umowy nastąpiło w dniu 20 października  2010 r.


 

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-10-20 13:39:58, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Przytyku z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 71, (Nr tel. /048/  618-00-20, fax. 618-00-20), informuje, że w trybie procedury zapytania o cenę na zamówienie: Dostawa węgla  kamiennego orzech I – 27 000 kJ w ilości szacunkowej 330 ton,   i miału wysokokalorycznego w ilości szacunkowej 20 ton, Zamawiający wybrał do realizacji ofertę Nr 2 tj.


 

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-10-19 13:47:36, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 

Gmina Przytyk  informuje, że w trybie zapytania o cenę - zaproszenie do udziału w postępowaniu z dnia 01 października 2010r. na zakup usługi:


 - remont dróg gruntowych gminnych,


 - profilowanie nawierzchni równiarką dróg gruntowych gminnych.


Zamawiający wybrał do realizacji ofertę Nr 2

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-10-12 14:43:11, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 
Informuje, że w trybie procedury zapytania o cenę na zamówienie: Dostawa opału . więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-08-30 13:07:17 Informację zaktualizowano 2010-09-24 10:46:44, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Powiadomienie o wyborze oferty 

Wójt Gminy Przytyk informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego;  ogłoszenie o zamówieniu w BZP z  dn.15 lipca 2010r.  pod nr 210816- 2010  na inwestycję pn; Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.440.766,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą „” Budowa kanalizacji Przytyk- Podgajek”,” Budowa wodociągu w Wygnanowie”, Budowa drogi Studzienice – Dęba”,” Budowa drogi Wrzeszczów – Czarnocin”, „ Budowa ulicy Słowackiego I etap”, „ Budowa drogi Wygnanów przez wieś”, „ Budowa drogi Potkanna przez wieś”, „ Budowa drogi Słowików przez wieś”. Zamawiający wybrał do realizacji ofertę Nr 1 tj.....

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-08-16 13:46:13, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Gmina PRZYTYK informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn.: Budowa ciągu pieszo- rowerowego wraz z budową kładki przez rzekę Radomkę (...)”   została zawarta umowa ........

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-08-02 13:34:09, wprowadzający: Monika Marasek
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Gmina PRZYTYK informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn. „Dowóz i odwóz uczniów oraz dzieci wraz z opieką (...) w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012” została zawarta umowa ...

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-07-28 14:45:10, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 

Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego,  na inwestycje pod nazwą: 


„Budowa ciągu pieszo- rowerowego wraz z budową kładki przez rzekę Radomkę w ciągu od ul. Rzecznej do wylotu ul. Radomskiej, z chodnikiem przy ul. Rzecznej i przebudową fragmentu ul. Radomskiej”.


 Zamawiający wybrał do realizacji ofertę Nr 1

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-07-15 15:26:16, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 
Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dowóz i odwóz uczniów oraz dzieci wraz z opieką  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie    przepisami prawa do publicznych szkół podstawowych; Przytyk, Wrzeszczów, Wrzos, Publicznego Gimnazjum w Przytyku oraz Publicznego Przedszkola w Przytyku w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012”. Zamawiający wybrał do realizacji ofertę...  więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 12:29:12 Informację zaktualizowano 2010-07-13 12:30:36, wprowadzający:Mariusz Wikaliński, autor: Alicja Kwiatkowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn.: Wykonanie 6 placów zabaw z drewna dla dzieci na terenie gmin tworzących Związek Gmin „Radomka” została zawarta umowa... więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-07-12 11:27:53, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie 6 placów zabaw z drewna dla dzieci na terenie gmin tworzących Związek Gmin Radomka”.   Zamawiający wybrał do realizacji ofertę.....

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-06-23 09:31:41 Informację zaktualizowano 2010-06-23 09:44:34, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego inwestycji pn.: „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potkanna” została zawarta umowa z Wykonawcą:

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-06-08 12:52:00, wprowadzający: Monika Marasek
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego; na wykonanie inwestycji pn.: „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słowików” została zawarta umowa z Wykonawcą: ...

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-06-07 13:22:00 Informację zaktualizowano 2010-06-07 13:23:57, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Powiadomienie o udzieleniu zamówienia 
Informuje, że w trybie procedury zapytania o cenę na usługi nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn; „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przytyku - etap II”  obejmującego miejscowość; Przytyk, Podgajek Wschodni, Podgajek Zachodni gmina Przytyk   została zawarta umowa .... więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-05-20 13:49:10, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 

Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Potkanna”. Zamawiający wybrał do realizacji ofertę Nr 5 tj.

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-05-18 12:26:52, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 

 Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Słowików”. Zamawiający wybrał do realizacji ofertę Nr 3 tj.

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-05-18 12:25:02, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o udzieleniu zamówienia 
Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego;  na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przytyku - etap II”   została zawarta umowa w dniu 10 maja 2010r. z wykonawcą ....... więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-05-10 13:03:03, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o zawarciu umowy  

Informuje, że na wykonanie inwestycji pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 350909W przez wieś Wygnanów” została zawarta umowa

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-05-05 13:38:46, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o zawarciu umowy  
Informuje, że na wykonanie inwestycji pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 350905W Wrzeszczów- Czarnocin” została zawarta umowa  więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-05-05 13:37:51, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 

Informuje, że w trybie zapytania o cenę z dnia 14 kwietnia 2010r. na realizację zamówienia pn. Zakup usługi nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn; „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przytyku - etap II” Zamawiający wybrał do realizacji ofertę Nr 1 tj. ...


 

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-05-04 14:23:56, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o zawarciu umowy 
Dotyczy wykonanie inwestycji pn.: „Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku” więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-04-30 12:46:27, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o udzieleniu zamówienia 
Dotyczy wykonania inwestycji pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 350919W Studzienice- Dęba” więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-04-28 14:37:53, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o udzieleniu zamówienia 
Na wykonanie inwestycji pn.: „ Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Przytyku”została zawarta umowa.... więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-04-26 11:15:45, wprowadzający: Mariusz Wikaliński, autor: Alicja Kwiatkowska
Powiadomienie o wyborze oferty 

Na inwestycję pn; Budowa sieci  wodociągowej: Wygnanów, Studzienice.

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-04-23 11:43:33 Informację zaktualizowano 2010-04-23 11:46:57, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Powiadomienie o wyborze oferty 

Na inwestycję pn; „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przytyku - etap II”.

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-04-23 11:38:13 Informację zaktualizowano 2010-04-23 11:43:45, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Powiadomienie o wyborze oferty 
Dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn.:Przebudowę drogi gminnej nr 350905W Wrzeszczów - Czarnocin”. więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-04-16 11:04:37, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 

Dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku ”

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-04-15 11:27:08, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 

Dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn.:  „Przebudowę drogi gminnej nr 350909W przez wieś Wygnanów”.

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-04-15 10:39:14, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 
Dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowę drogi gminnej nr 350919W Studzienice- Dęba”. więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-04-12 11:07:33, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 

Na wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowę drogi gminnej  ul. Słowackiego w Przytyku”.


 

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-04-09 09:08:52, wprowadzający: Monika Marasek
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
Wykonanie inwestycji pn.: pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 3450020 (350920W) Glinice- Maksymilianów” więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-02-25 15:38:05 Informację zaktualizowano 2010-02-26 13:15:21, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
Wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa  i adaptacja strażnicy OSP w Domaniowie z przeznaczeniem na działalność kulturalno-rekreacyjną” położonej na działce o numerze ewidencyjnym 164 w miejscowości Domaniów. więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-02-22 12:50:59, wprowadzający: Mariusz Wikaliński, autor: Maria Kobyłecka
Powiadomienie o wyborze oferty 

Gmina Przytyk informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w dniu 15.12.2009r. w „Biuletynie Zamówień Publicznych” Nr ogłoszenia 430322-2009 na:Przebudowa  i adaptacja strażnicy OSP w Domaniowie z przeznaczeniem na działalność kulturalno-rekreacyjną  Zamawiający wybrał do realizacji ofertę …

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-02-05 12:47:03 Informację zaktualizowano 2010-02-05 12:50:28, wprowadzający:Mariusz Wikaliński, autor: Maria Kobyłecka
Powiadomienie o wyborze oferty 

Gmina Przytyk informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w dniu 15.12.2009r. w „Biuletynie Zamówień Publicznych” Nr ogłoszenia 430088-2009 na:„Przebudowę drogi gminnej nr 3450020 (350920W) Glinice-Maksymilianów” Zamawiający wybrał do realizacji ofertę …

 więcej >>>