Powiadomienie o wyborze oferty i udzieleniu zamówienia » 2009
Powiadomienie o wyborze oferty 

Gmina Przytyk z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57 informuje, że w trybie zapytania o cenę na zakup usługi: remont dróg gruntowych gminnych, profilowanie nawierzchni równiarką dróg gruntowych gminnych zamawiający wybrał do realizacji ofertę…

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-02-20 13:59:14 Informację zaktualizowano 2009-02-20 14:00:11, wprowadzający:Marcin Kośla
Powiadomienie o wyborze oferty 

Gmina Przytyk z siedzibą  26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57 Nr tel. /048/ 618-00-95, fax. 618-00-87 informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego; ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 17.03.2009 r. pod nr  65196-2009 na: „Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie” Zamawiający wybrał do realizacji ofertę….

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2009-04-20 15:38:21, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 

Gmina Przytyk z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57 Nr tel. /048/  618-00-95, fax. 618-00-87 informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi gminnej nr 350904W Potkanna - Posada” Zamawiający wybrał do realizacji ofertę…

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2009-04-23 14:48:25 Informację zaktualizowano 2009-05-12 11:17:05, wprowadzający:Marcin Kośla
Powiadomienie o wyborze oferty 

Gmina Przytyk z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57, Nr tel. /048/  618-00-95, fax. 618-00-87 informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizację drogi gminnej ul. Słoneczna w miejscowości Przytyk” Zamawiający wybrał do realizacji ofertę...

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2009-04-28 13:22:07 Informację zaktualizowano 2009-05-12 11:18:46, wprowadzający:Marcin Kośla
Powiadomienie o wyborze oferty 

Gmina Przytyk informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego; ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dn.2009.04.17 pod nr 109526-2009 na inwestycję pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przytyku”- etap I. Zamawiający wybrał do realizacji ofertę…

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-05-21 14:10:37, wprowadzający: Marcin Kośla
Powiadomienie o zawarciu umowy 

na zakup usługi: remont dróg gruntowych gminnych, profilowanie nawierzchni równiarką dróg gruntowych gminnych. GMINA PRZYTYK informuje, że podpisanie umowy nastąpiło w dniu 03 marca 2009r. w siedzibie Zamawiającego o godz. 8:00

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-03-03 13:03:46 Informację zaktualizowano 2009-05-22 13:25:48, wprowadzający:Monika Marasek
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku Puvblicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie  polegajacym na wymianie : instalacji elektrycznrej, drzwi wewnętrznych, posadzek , naprawie i malowaniu tynków ścian wewnętrznych oraz remoncie sanitariatów. Udzielono zamówienia wykonawcy...

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-05-06 11:05:30 Informację zaktualizowano 2009-05-22 13:20:16, wprowadzający:Monika Marasek
Powiadomienie o zawarciu umowy 

na „Przebudowę drogi gminnej nr 350904W Potkanna – Posada”. GMINA PRZYTYK informuje, że podpisanie umowy nastąpiło w dniu 11 maja  2009r. w siedzibie Zamawiającego o godz. 11,00 z firmą …

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-05-11 12:41:45 Informację zaktualizowano 2009-05-22 13:19:26, wprowadzający:Monika Marasek
Powiadomienie o zawarciu umowy 

na „Modernizację drogi gminnej ul. Słoneczna w miejscowości Przytyk”. GMINA PRZYTYK informuje, że podpisanie umowy nastąpiło w dniu 12 maja  2009r. w siedzibie Zamawiającego o godz. 10,00 z firmą …

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-05-12 11:25:38 Informację zaktualizowano 2009-05-22 13:18:55, wprowadzający:Monika Marasek
Powiadomienie o zawarciu umowy 

Gmina Przytyk informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn.:„Budowa kanalizacji sanitarnej w Przytyku”- etap I” została zawarta umowa w dniu  04 czerwca 2009r. o godz.9.00 z wykonawcą…


 


 Gmina Przytyk, 26-650 Przytyk  ul.Zacheta 57, informuje, że zgodnie z zawartą umowąnumer : 0131/09/OW/P zawartej  dnia 07.10.2009 roku na realizację inwestycji pn; „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przytyku – etap I ” została udzielona pożyczka zWojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 190 000,00 PLN.


 


                     W wyniku realizacji inwestycji został osiągnięty niżej wymieniony  efekt ekologiczny;


a)  długość kanalizacji  grawitacyjnej  -  1098,00[mb]


b) ilość ścieków przyjętych do oczyszczalni  [m3/d] - 10


c) wykonano 18 sztuk  przykanalików  o długości 448,00mb.


 

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-06-04 13:19:17 Informację zaktualizowano 2010-06-30 11:18:22, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Powiadomienie o wyborze oferty 

Gmina Przytyk informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego;  ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dn.2009.05.18  pod nr  76805-2009 na inwestycję pn; „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Potkanna, Wrzos, Jabłonna ”  - etap III Jabłonna  Zamawiający wybrał do realizacji ofertę…

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2009-06-12 15:12:30, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 

Gmina Przytyk informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizację drogi gminnej nr 350922W w miejscowości Stefanów”. Zamawiający wybrał do realizacji ofertę…

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-06-19 12:38:41, wprowadzający: Marcin Kośla
Ogłoszenie 

Gmina Przytyk informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn.:„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Potkanna, Wrzos, Jabłonna ” - etap III Jabłonna została zawarta umowa w dniu 30 czerwca 2009r. o godz.9.00 z wykonawcą …

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-06-30 13:40:35, wprowadzający: Marcin Kośla
Powiadomienie o zawarciu umowy 

Tytuł zamówienia: „Modernizacja drogi gminnej nr 350922W w miejscowości Stefanów”. GMINA PRZYTYK informuje, że podpisanie umowy nastąpiło w dniu 06 lipca  2009r. w siedzibie Zamawiającego o godz. 10:00 z firmą…

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-07-06 11:08:13, wprowadzający: Marcin Kośla
Powiadomienie o wyborze oferty 

Gmina Przytyk informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi gminnej nr 350001W Przytyk - Jabłonna”. Zamawiający wybrał do realizacji ofertę…

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-07-13 10:56:43, wprowadzający: Marcin Kośla
Powiadomienie o wyborze oferty 

Gmina Przytyk informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi gminnej ul. Kwiatowa w miejscowości Przytyk”. Zamawiający wybrał do realizacji ofertę…

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-07-16 13:59:28, wprowadzający: Marcin Kośla
Powiadomienie o zawarciu umowy 

Tytuł zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej nr 350001W Przytyk - Jabłonna”. GMINA PRZYTYK informuje, że podpisanie umowy nastąpiło w dniu 27 lipca 2009r. w siedzibie Zamawiającego o godz. 10:00 z firmą…

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-07-27 13:33:06, wprowadzający: Marcin Kośla
Powiadomienie o zawarciu umowy 

Tytuł  zamówienia: „Przebudowa  drogi gminnej ul. Kwiatowa  w miejscowości Przytyk”.GMINA PRZYTYK informuje, że podpisanie umowy nastąpiło w dniu 30 lipca  2009r. w siedzibie Zamawiającego o godz. 10:00 z firmą…

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-07-30 13:53:26, wprowadzający: Marcin Kośla
Powiadomienie o wyborze oferty 

Gmina Przytyk z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57 informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa używanego, średniego samochodu  ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej  Przytyk. Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ofertę

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-09-14 13:41:39 Informację zaktualizowano 2009-09-14 13:43:54, wprowadzający:Marcin Kośla
Powiadomienie o wyborze oferty 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Przytyku z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 17 informuje, że w trybie zapytania o cenę na: 


1.   Dostawę węgla kamiennego orzech I 29 000 kJ w ilości szacunkowej 280 ton 


2.   Dostawę miału wysokokalorycznego w ilości szacunkowej 20 ton dla potrzeb Przedszkola i Szkół z terenu Gminy Przytyk.


Zamawiający wybrał do realizacji w/w zamówienia ofertę...

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-09-21 12:48:48, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 

Gmina Przytyk z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57, Nr tel. /048/  618-00-95, fax. 618-00-87, informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego;  ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dn.2009.09.02  pod nr  302386-2009 na inwestycję pn;„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Przytyku. ” Zamawiający wybrał do realizacji ofertę…

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2009-09-25 13:05:16, wprowadzający: Monika Marasek
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Przedmiot zamówienia pn. Dostawa używanego, średniego samochodu  ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej  Przytyk

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2009-09-30 12:39:58, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o zawarciu umowy - ZEAS 

Tytuł  zamówienia; Dostawa węgla kamiennego orzech I- 29 000kJ w ilości szacunkowej 280 ton i miału wysokokalorycznego w ilości szacunkowej 20 ton dla potrzeb Publicznego Przedszkola i Szkół z terenu gminy Przytyk.

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2009-10-07 15:03:55, wprowadzający: Monika Marasek
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
Dotyczy inwestycji pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Przytyku. ” więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2009-10-19 13:43:06, wprowadzający: Monika Marasek