Powiadomienie o wyborze oferty i udzieleniu zamówienia » 2008
Powiadomienie o zawarciu umowy dot. przetargu nr
14/2007 
 Budowa zbiornika wyrównawczego żelbetowego o pojemności 200 m3 z przewodami technologicznymi na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Podgajek Wschodni gm. Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2008-01-23 11:30:31, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 

Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na:„Modernizacja drogi gminnej Kaszewska Wola - Korgulówka” Zamawiający wybrał do realizacji ofertę

 więcej>>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-04-22 07:54:18, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 

Gmina Przytyk z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57, Nr tel. /048/  618-00-95, fax. 618-00-87 informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Goszczewice” Zamawiający wybrał do realizacji ofertę

 więcej>>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-04-28 11:39:36, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 

Gmina Przytyk z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57, nr tel. /048/  618-00-95, fax. 618-00-87, informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej nr 350909W w miejscowości Wola Wrzeszczowska” Zamawiający wybrał do realizacji ofertę ...

 więcej>>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-04-28 14:15:12, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 

Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi gminnej nr 350903W Młódnice- zapora zbiornika wodnego Domaniów” Zamawiający wybrał do realizacji ofertę

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-05-27 12:23:09, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 

Gmina Przytyk z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57, Nr tel. /048/  618-00-95, fax. 618-00-87, informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę drogi gminnej nr 350902W Podgajek- Zameczek” Zamawiający wybrał do realizacji ofertę…

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-06-03 13:02:31, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 

Gmina Przytyk z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57, Nr tel. /048/  618-00-95, fax. 618-00-87  informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego;  ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dn.2008 05 07  pod nr  94874-2008 na;  „Budowa ogrodzenia placu targowego w Przytyku”Zamawiający wybrał do realizacji ofertę…..

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-06-04 13:23:18 Informację zaktualizowano 2008-06-04 13:24:42, wprowadzający:Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 

Gmina Przytyk z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57, Nr tel. /048/  618-00-95, fax. 618-00-87 informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego;  ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dn.2008 05 09  pod nr  97201-2008 na; „Modernizacja boiska sportowego w Przytyku” – etap I.Zamawiający wybrał do realizacji ofertę…

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-06-05 14:37:20, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o podpisaniu umowy 

Tytuł  zamówienia; „Przebudowa drogi gminnej nr 350903W Młódnice- zapora zbiornika wodnego Domaniów”. GMINA PRZYTYK informuje, że podpisanie umowy nastąpiło w dniu 09 czerwca  2008r. w siedzibie Zamawiającego o godz. 10,00 z firmą ….

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-06-09 14:35:28, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 

Gmina Przytyk z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57, Nr tel. /048/  618-00-95, fax. 618-00-87  informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dęba” Zamawiający wybrał do realizacji ofertę…

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-06-16 15:23:45, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o podpisaniu umowy 

Tytuł  zamówienia; „Przebudowa drogi gminnej nr 350902W Podgajek - Zameczek”.GMINA PRZYTYK informuje, że podpisanie umowy nastąpiło w dniu 16 czerwca  2008r. w siedzibie Zamawiającego o godz. 15,00 z firmą;


 

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-06-17 09:42:52, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o zawarciu umowy 
Gmina Przytyk z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57 informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego; ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dn.2008.05.07 pod nr 94874-2008 na wykonanie inwestycji pn. : „Budowa ogrodzenia placu targowego w Przytyku” została zawarta umowa w dniu 18 czerwca 2008r.  więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-06-18 13:07:11 Informację zaktualizowano 2008-06-18 13:12:49, wprowadzający:Marcin Kośla
Powiadomienie o wyborze oferty 

Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego;  ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dn.2008 05 27  pod nr  111624 -2008 na inwestycję pn; „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Potkanna, Wrzos, Jabłonna ”
- etap II Wrzos" 
Zamawiający wybrał do realizacji ofertę .....

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-06-20 14:23:53, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania 

zamawiający: Gmina Przytyk , 26-650 Przytyk ul.Zachęta 57 - unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji pn: „Modernizacja boiska sportowego w Przytyku” – etap I....

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-06-20 15:12:02, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o zawarciu umowy 

Tytuł  zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dęba”.


GMINA PRZYTYK informuje, że podpisanie umowy nastąpiło w dniu 30 czerwca  2008r. w siedzibie Zamawiającego.

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-06-30 14:19:29, wprowadzający: Marcin Kośla
Powiadomienie o podpisaniu umowy 
Tytuł  zamówienia; „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Żerdź więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 14:39:05, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o udzieleniu zamówienia 
Dotyczy wykonania inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Potkanna, Wrzos, Jabłonna ”- etap II Wrzos... więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-07-09 14:22:49, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 
Gmina Przytyk z siedzibą  26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57 informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego; ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 2008.06.09 pod nr 123893-2008 na: 

„Przebudowa dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie”

Zamawiający wybrał do realizacji ofertę... więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-07-24 10:20:10, wprowadzający: Marcin Kośla
Powiadomienie o wyborze oferty 

Gmina Przytyk z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57 informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na: Dowóz i odwóz uczniów oraz dzieci wraz z opieką  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie    przepisami prawa do publicznych szkół podstawowych; Przytyk, Wrzeszczów, Wrzos, Publicznego Gimnazjum w Przytyku oraz Publicznego Przedszkola w Przytyku w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010. Zamawiający wybrał do realizacji ofertę...

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-07-24 10:25:02 Informację zaktualizowano 2008-07-24 10:28:59, wprowadzający:Marcin Kośla
Powiadomienie o wyborze oferty 
Gmina Przytyk z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57 

informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego;  ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dn.2008 06 23  pod nr  137459-2008 na; inwestycję pn. „Modernizacja boiska sportowego w Przytyku” – etap I. Zamawiający wybrał do realizacji ofertę…

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-07-30 14:09:42 Informację zaktualizowano 2008-07-30 14:14:14, wprowadzający:Marcin Kośla
Powiadomienie o wyborze oferty 

Gmina Przytyk z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57 Nr tel. /048/  618-00-95, fax. 618-00-87 informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego;  ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dn.2008-07-17 pod nr 162952-2008 na; „Dostawa samochodu  ratowniczo-gaśniczego używanego  dla O.S.P. w Goszczewicach”.

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ofertę Nr 1  tj. ...

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-08-01 09:40:04 Informację zaktualizowano 2008-08-01 09:59:07, wprowadzający:Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 

Gmina Przytyk z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57, Nr tel. /048/  618-00-95, fax. 618-00-87 informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa chodnika przy ul. Cichej Przytyk - Podgajek”Zamawiający wybrał do realizacji ofertę ….

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-08-05 10:37:31 Informację zaktualizowano 2008-08-05 10:38:31, wprowadzający:Monika Marasek
Powiadomienie o zawarciu umowy 
Tytuł  zamówienia: Dowóz i odwóz uczniów oraz dzieci wraz z opieką  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie    przepisami prawa do publicznych szkół podstawowych; Przytyk, Wrzeszczów, Wrzos, Publicznego Gimnazjum w Przytyku oraz Publicznego Przedszkola w Przytyku w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010. GMINA PRZYTYK informuje, że podpisanie umowy nastąpiło w dniu 07 sierpnia 2008r. w siedzibie Zamawiającego o godz. 10,00 z firmą… więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-08-07 12:16:33, wprowadzający: Marcin Kośla
Powiadomienie o zawarciu umowy 

Gmina Przytyk z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57 informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego;  ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dn.2008.06 23 na wykonanie inwestycji pn.: „Modernizacja boiska sportowego w Przytyku” – etap I, została zawarta umowa w dniu 14 sierpnia 2008r. o godz.9.00 z wykonawcą…

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-08-14 13:40:24 Informację zaktualizowano 2008-08-14 13:41:16, wprowadzający:Marcin Kośla
Powiadomienie o zawarciu umowy 

Gmina Przytyk z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57 informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego;  ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dn.2008.07.17 na przedmiot zamówienia pn. „Dostawa samochodu  ratowniczo-gaśniczego używanego  dla O.S.P. w Goszczewicachzostała zawarta umowa w dniu 14 sierpnia  2008r.  z wykonawcą…

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-08-14 13:44:12, wprowadzający: Marcin Kośla
Powiadomienie o zawarciu umowy 

Tytuł  zamówienia: „Budowa chodnika przy ul. Cichej Przytyk - Podgajek”. GMINA PRZYTYK informuje, że podpisanie umowy nastąpiło w dniu 18 sierpnia  2008r. w siedzibie Zamawiającego o godz. 09,00 z firmą…

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-08-18 11:55:26, wprowadzający: Marcin Kośla
Powiadomienie o wyborze oferty 

Związek Gmin „Radomka” z siedzibą Przytyk, ul. Zachęta 57 informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie 6 placów zabawa z drewna dla dzieci na terenie gmin tworzących Związek Gmin „Radomka””, zamawiający wybrał do realizacji ofertę 

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-08-26 10:25:37, wprowadzający: Marcin Kośla
Powiadomienie o zawarciu umowy 
Związek Gmin Radomka Tytuł zamówienia; „Wykonanie 6 placów zabaw z drewna dla dzieci na terenie gmin tworzących Związek Gmin „Radomka”.
Data wprowadzenia informacji 2008-09-29 14:34:45, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty 

Gmina Przytyk z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57 informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na: „Oświetlenie uliczne”, zamawiający wybrał do realizacji ofertę…

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-11-07 12:15:05 Informację zaktualizowano 2008-11-07 12:15:58, wprowadzający:Marcin Kośla