Powiadomienie o wyborze oferty i udzieleniu zamówienia » 2006

 

 powiadomienie o wyborze oferty na: Odbiór wyselekcjonowanych odpadów opakowaniowych w systemie workowym z gospodarstw domowych na terenie gminy Przytyk.
Data wprowadzenia informacji 2006-12-08 07:48:31, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o wyborze oferty i zawarciu umowy.
Wykonanie drenażu odwadniającego budynek szkoły
w Przytyku 
 Wybor wykonawcy ;Wykonanie drenazu odwadniajacego budynek szkolny w Przytyku.doc
Data wprowadzenia informacji 2006-12-13 09:59:45, wprowadzający: Monika Marasek
Powiadomienie o zawarciu umowy. Odbiór
wyselekcjonowanych odpadów opakowaniowych w
systemie workowym z gospodarstw domowych na
terenie gminy Przytyk. 
 POWIADOMIENIE -ZAWARCIE-UMOWY.doc
Data wprowadzenia informacji 2006-12-13 10:05:20, wprowadzający: Monika Marasek